We are actively working on the VIP subscription system, if you have an opensubtitles.org VIP, or a Blink subscription that stopped working please let us know and we'll fix it right away. x

Bulgarian субтитри Before the Winter Chill - transcript

Transcript

Text
Оперирал съм я преди много време. 00:00:35.817 - 00:00:38.457
Сигурен ли сте? 00:00:38.607 - 00:00:40.690
Оперирал съм апендикса й. 00:00:42.730 - 00:00:44.813
Според предварителните заключения на патолога по тялото й няма белези. 00:00:46.687 - 00:00:51.893
Тя ли ви каза за операцията? 00:00:55.058 - 00:00:58.098
Да. 00:00:59.348 - 00:01:01.430
Първия път, когато ме заговори. 00:01:03.679 - 00:01:06.636
Какво друго ви каза за себе си? 00:01:07.844 - 00:01:10.843
Че е студентка. 00:01:21.213 - 00:01:23.295
Родителите й живееха далече. 00:01:25.752 - 00:01:28.251
Баща й беше... 00:01:29.542 - 00:01:32.041
Може ли още една чаша вода? 00:01:33.832 - 00:01:36.539
ПРЕДИ ЗИМАТА 00:01:51.324 - 00:01:54.531
Има ли още шампанско? - Има една бутилка в хладилника. 00:02:11.023 - 00:02:14.809
Колко пие този Жерар! - Ти също. 00:02:14.959 - 00:02:16.725
Обичам те. 00:02:16.875 - 00:02:17.912
Изчезвай! - Добре. 00:02:18.062 - 00:02:20.144
Не трябваше да се разкарваш. 00:02:21.867 - 00:02:23.867
Тук ли да ги оставя? - Да. 00:02:24.017 - 00:02:26.766
Чакай! Какво се опитваш да направиш? 00:02:28.223 - 00:02:31.347
Какво има? 00:02:34.528 - 00:02:36.528