We are trying out a new rate limitation system, please let us know if you experience unexpected blockages on the site x

Bulgarian субтитри Сънят на пеперудата - transcript

Transcript

Text
СЪНЯТ НА ПЕПЕРУДАТА 00:00:20.807 - 00:00:25.939
Напускам този град. 00:00:31.352 - 00:00:33.439
След години на влага и мрак, на охолство и бедност, 00:00:33.559 - 00:00:37.934
разговорите в мините през годините на Голямата война… 00:00:38.054 - 00:00:43.229
Тръгвам си. 00:00:43.730 - 00:00:45.955
Пред мен са стиховете на Музафер и Рущи. 00:00:46.075 - 00:00:49.394
Може би съм споменавал за тях в писмата си. 00:00:50.730 - 00:00:56.416
Или може би и аз като всички 00:00:57.848 - 00:01:00.896
съм ги забравил най-безсрамно. 00:01:01.016 - 00:01:03.798
ЕДНА ИСТИНСКА ИСТОРИЯ… 00:01:07.899 - 00:01:10.987
"Всички мъже между 15-65 години от провинция Зонгулдак са задължени 00:01:11.107 - 00:01:15.685
…да работят във въгледобива." ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА ПОВИННОСТ 1940 г. 00:01:15.805 - 00:01:20.876
Музафер! Хайде. 00:04:37.934 - 00:04:40.390
Този път имам добро предчувствие. - Ще е поредното ни разочарование. 00:05:20.677 - 00:05:25.622
Кой е по-смел: песимистът или оптимистът? 00:05:25.742 - 00:05:28.472
Ако спечелиш, ти давам златният си часовник. 00:05:28.592 - 00:05:32.462
Ти нямаш такъв часовник. - Ще спечелиш въображаем часовник. 00:05:33.024 - 00:05:37.019
Ти какво залагаш? - Златната си писалка. 00:05:37.139 - 00:05:40.222
Ама тя е най-ценната ти въображаема собственост. 00:05:40.342 - 00:05:43.805
Няма страшно, аз ще спечеля. - Ще видим. 00:05:43.925 - 00:05:47.539
Тате! 00:05:58.334 - 00:06:00.199