Unlock an Ad-Free Experience and Enjoy 1000 Subtitles Daily as a VIP. Join Today! x

Рейтинг на филм
286536 гласовеs

LEGO: Филмът Movie

Assembling in 2014

Original title: The Lego Movie

Емет е обикновен и прилежен средностатистически LEGO работник, който погрешно е идентифициран като уникална личност, от която зависи спасяването на света. Той е въвлечен в епично приключение от тайно общество на странни непознати, обединени от една цел - да спрат зъл тиранин. Очаква ви незабравимо и изпълнено с много забавни моменти пътешествие, за което Емет се оказва абсолютно и безнадеждно неподготвен. themoviedb

Субтитри

Rate quality of subtitles (0 гласовеs)

Инфо за файл