Unlock an Ad-Free Experience and Enjoy 1000 Subtitles Daily as a VIP. Join Today! x

Рейтинг на филм
125786 гласовеs

Кости Tvshow

Every body has secrets.

Сериалът разгръща историята на екип, работещ в измисления криминален отдел в института "Джефърсън" във Вашингтон, Колумбия. В главната роля влиза доктор Темперънс Бренън, наричана често просто Кости, която, чиито умения, на съдебен антополог, са едни от най-важните в екипа. Нейният партньор е Сийли Буут, който е специален агент във ФБР. Доктор Бренън е лидерът на екипа. Тя и колегите ѝ, единствено чрез изследване на човешки останки на възможни жертви на убийства, трябва да помогнат за решаването на федерални съдебни дела, като всеки един от екипа помага със своята специалност. themoviedb

  • Плакати

  • Backdrops

  • Интересни връзки

  • Трейлъри

Кости subtitles for episodes from season 4