Transcript

Text
- NETFLIX סדרה מקורית של - http://wizdom.xyz 00:00:06.840 - 00:00:09.926
?מרי, אפשר לדבר בכנות לרגע 00:00:45.587 - 00:00:47.839
אישה כמוך .ראויה לכל מה שהיא רוצה 00:00:48.131 - 00:00:51.801
,ומה שאת רוצה זה אותי .כבן הזוג שלך לנשף האביב 00:00:51.885 - 00:00:56.056
.זה בסדר, את לא צריכה לבקש אפילו .אני מעדיפה להיחנק למוות- 00:00:56.139 - 00:00:59.851
.הפסד שלך 00:01:01.603 - 00:01:02.812
.דרסי 00:01:05.106 - 00:01:06.024
.הצעתי לכל הבנות הפנויות ?וכולן סירבו- 00:01:16.326 - 00:01:19.329
."ברור שלא. היו כמה "ממש ."איזה שני "אפילו לא בעוד מיליון שנה 00:01:19.412 - 00:01:23.875
.אחת ממש נחנקה .הבנתי ממנה שהיא לא מעוניינת 00:01:23.958 - 00:01:27.170
באמת הצעת ?לכל הבנות בבית הספר 00:01:27.253 - 00:01:29.964
.לא! שמרתי לך את קלייר, אחי .לא רציתי להרוס לך את הנשף 00:01:30.048 - 00:01:34.260
.תודה ?עוד לא הצעת לה, נכון- 00:01:34.385 - 00:01:36.638
?אני מתכונן לקראת זה, טוב 00:01:36.721 - 00:01:38.223
?"זה מה שנקרא "השתפנות 00:01:38.348 - 00:01:40.433
.אני רק מחכה לרגע שלי 00:01:40.517 - 00:01:42.602
זה מה שנקרא השתפנות .בימינו, שפנפני 00:01:42.685 - 00:01:45.730
.הוא צודק, מאסטר ג'ים 00:01:45.814 - 00:01:47.565
ביליתי את אחר הצהריים בספריית בית הספר 00:01:47.649 - 00:01:50.151
,ואתה, מתברר .נושא רכילות פופולרי 00:01:50.235 - 00:01:53.029
בלינקי, מה פתאום את מבלה ?בבית הספר שלנו 00:01:53.113 - 00:01:56.032