Transcript

Text
"Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura.. 00:00:39.417 - 00:00:43.588
...Sailaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren... 00:00:43.671 - 00:00:47.842
...laguntzarekin egindako azpitituluak" 00:00:47.926 - 00:00:52.096
-Banoa... -Ongi. 00:01:51.531 - 00:01:53.616
Euroak zuk dituzu. 00:02:05.545 - 00:02:07.338
Neuk ditut, ezta? 00:02:07.797 - 00:02:09.424
Ez hasi. 00:02:10.133 - 00:02:11.635
Zuk ez duzu inoiz ezer galtzen. 00:02:12.969 - 00:02:14.637
Zu nire bistatik gutxi barru. 00:02:15.263 - 00:02:17.182
Eskerrik asko. 00:02:22.812 - 00:02:23.938
Barkatu, jauna. 00:02:32.780 - 00:02:33.907
Hau da behar nuena. Jango al dugu? 00:02:44.584 - 00:02:47.712
-Gose al zara? -Listua jariatzen ari naiz. 00:02:47.879 - 00:02:51.007
Listua jariatzen duten gizonak gustatzen zaizkit. 00:02:51.174 - 00:02:53.092
Adi mesedez. 00:02:56.846 - 00:02:58.515
Ez galdu bistatik zuen gauzak,... 00:02:58.681 - 00:03:00.642
...lapurrak baitaude trenean. Adi, lapurrak daude. 00:03:00.808 - 00:03:03.394
Hau Château Rouge da. Hemendik abiatu gara. 00:03:04.979 - 00:03:07.982
Montmartre, mesedez. 00:03:08.149 - 00:03:09.817
-Montmartre? -Bai. 00:03:09.984 - 00:03:11.319
-Eskerrik asko. -Ezkerrera? 00:03:12.695 - 00:03:14.447