Βαθμολογία ταινίας
10 ψήφοι

100 Years of Horror: Werewolves Movie

100 Years of Horror examines the history of the werewolf film focusing on the work of Long Chaney, Jr. and Michael Landon.

  • Αφίσες

  • Backdrops

  • Σχετικοί δεσμοί

  • Trailers

Όνομα κυκλοφορίας