Βαθμολογία ταινίας
538 ψήφοι

S03E20 A Stitch in Time Episode

A Stitch in Time

Holmes and Watson investigate the murder of a professional skeptic, a man who debunked paranormal, religious and scientific phenomenon for a living. The case becomes urgent when his homicide reveals a potential threat to homeland security. Also, Captain Gregson’s daughter and fellow NYPD officer, Hannah, asks Watson for help with one of her cases.

  • Αφίσες

  • Backdrops

  • Σχετικοί δεσμοί

  • Trailers

Loading...
Όνομα κυκλοφορίας