Transcript

Text
Serbian language subtitle 00:00:34.000 - 00:00:40.000
Prevod: ~Kolibri~ 00:00:43.000 - 00:00:50.000
Šta će biti potrebno da biste poštovali upozorenja ovog suda? 00:01:14.866 - 00:01:18.583
Očigledno mi je da ovaj slučaj ne shvatate ozbiljno. 00:01:19.788 - 00:01:23.880
Neću dozvoliti da nastavite sa maltretiranjem tih ljudi. 00:01:25.919 - 00:01:29.000
Da li je to jasno? 00:01:29.200 - 00:01:31.900
Ako prekršite ovo upozorenje, uveravam vas, 00:01:32.009 - 00:01:35.138
provešćete 40 dana u okružnom zatvoru. 00:01:35.846 - 00:01:39.191
Ozbiljan sam. Još jedan prekršaj. 00:01:40.058 - 00:01:42.853
Ono što je očigledno ovom sudu 00:01:46.398 - 00:01:48.500
je to da vam je potrebna stručna pomoć 00:01:48.600 - 00:01:50.614
i savetovanje za kontrolisanje vašeg besa. 00:01:50.714 - 00:01:52.992
Sud je predložio da idete na savetovanje, 00:01:54.364 - 00:01:57.243
ali pošto ne možete ili nećete pristati dobrovoljno, 00:01:57.426 - 00:02:00.499
zahtevam da bude deo vašeg boravka van zatvora. 00:02:00.679 - 00:02:03.754
Da li sam jasan? 00:02:04.916 - 00:02:07.793
Da li sam jasan? - Melinda? 00:02:09.212 - 00:02:13.050
Da, poštovani sudija. 00:02:14.718 - 00:02:16.936
Bes 00:02:23.000 - 00:02:33.000
Dakle, 00:02:35.113 - 00:02:37.150
da li smatrate da imate problem sa besom? 00:02:37.257 - 00:02:39.660