Transcript

Text
Нанда 00:00:56.418 - 00:00:59.512
Сурия 00:00:59.704 - 00:01:01.939
Радж Киран 00:01:01.940 - 00:01:04.009
Лейла 00:01:04.110 - 00:01:06.110
Карунас 00:01:06.311 - 00:01:08.311
Периодът, в който Всевишният е спасил небесата, 00:04:11.424 - 00:04:13.676
е най-великият, благодарение на Бог Шива. 00:04:15.096 - 00:04:19.521
'dhosham' означава недостатък. 00:04:19.934 - 00:04:22.016
'pradhosham' означава набожен. 00:04:23.437 - 00:04:25.689
Така че, когато се молите на Бог Шива, по време на молитвата 00:04:27.274 - 00:04:31.199
греховете ви се стопяват. 00:04:31.445 - 00:04:33.496
Сега съпругът ти държи ли се добре? 00:05:30.004 - 00:05:32.449
Питам те съпругът ти държи ли се добре с теб? 00:05:32.506 - 00:05:35.258
Господинът ви вика... 00:05:35.342 - 00:05:37.464
Предстоят са най-свещените дни за Бог Шива, помисли си... 00:05:38.179 - 00:05:41.066
О, папагалче! Знаеш ли, че съпругът ми още не се е върнал? 00:06:09.210 - 00:06:15.198
Ставай! Жена ти дойде. 00:06:52.253 - 00:06:54.327
Мамо... 00:08:24.646 - 00:08:26.829
Заради извършеното деяние, съгласно алинея 302, 00:10:32.658 - 00:10:35.687
обвиняемият Нанда ще понесе наказание. 00:10:35.743 - 00:10:38.088
Изпращам го в изправителен дом за непълнолетни - Амаравати. 00:10:38.312 - 00:10:42.737