Transcript

Text
תורגם ע"י ! M4 מקבוצת MovieMage 00:00:06.779 - 00:00:14.079
סינכרון והגהה ע"י ! M4 מקבוצת moviemaster 00:00:14.080 - 00:00:22.680
!שומרים! הצדעה מלכותית! הציגו נשק 00:00:23.280 - 00:00:27.398
.1819. תינוקת נולדה בארמון לונדון 00:00:40.354 - 00:00:43.223
לכודה בין שני דודים, מלך אנגליה ומלך בלגיה,היא נועדה להיות .מלכה ולשלוט על אמפריה ענקית 00:00:43.712 - 00:00:50.965
אלא עם היא תאולץ לוותר על "סמכויותיה ותחתום על "צו עוצר מלכותי 00:00:51.363 - 00:00:57.161
עוצר ממונה לשלוט במקום בן ... מלוכה שנעדר מתפקידו, מוגבל 00:00:59.560 - 00:01:04.212
.או צעיר מדי 00:01:04.708 - 00:01:06.823
חלק מהאנשים נולדים .עם יותר מזל מאחרים 00:01:11.429 - 00:01:13.873
.כך היה המקרה שלי 00:01:14.822 - 00:01:16.641
,אבל כילדה .אני הייתי משוכנעת בדיוק להיפך 00:01:17.680 - 00:01:20.885
איזו ילדה קטנה לא חולמת לגדול ?לגדול כנסיכה 00:01:22.973 - 00:01:26.084
אבל ישנם ארמונות .הם בכלל לא כמו שהם נראים 00:01:28.893 - 00:01:31.708
.אפילו ארמון... יכול להיות כלא 00:01:32.562 - 00:01:35.522
אמא מעולם לא הסבירה למה היא .דואגת שמישהו יטעם את האוכל שלי 00:01:41.188 - 00:01:44.961
למה לא יכולתי ללמוד עם ילדים .אחרים או לקרוא ספרים מפורסמים 00:01:44.996 - 00:01:48.735
כאשר, אבי מת 00:01:56.778 - 00:01:58.170
,אמא והיועץ שלה ,סר ג'ון קונרוי, יצרו חוקים 00:01:58.548 - 00:02:02.199
,הוא אמר שהם נועדו להגנתי 00:02:02.431 - 00:02:04.483
.והוא קרא להם שיטת קנסינגטון 00:02:05.089 - 00:02:08.150
לא יכולתי לישון בחדר בלי אימי 00:02:08.651 - 00:02:10.775