Transcript

Text
MaxZusman תורגם ע''י Subtitle.co.il - לאתר 00:00:07.017 - 00:00:11.017
:זה כמו הגירושים שלי 00:00:18.018 - 00:00:19.315
,כשזה נגמר ."?הרגשתי כמו:"מי אני 00:00:19.478 - 00:00:21.118
?את שמרנית עכשיו - .לא - 00:00:21.142 - 00:00:24.442
.הייתי חלק מהכל 00:00:24.608 - 00:00:26.281
כל מה שאמרתי ,בעניין המיסים 00:00:26.443 - 00:00:28.003
.גוף אחד, נשימה אחת, לב אחד 00:00:28.153 - 00:00:30.201
.אנחנו משלמים מלא כסף כל שנה 00:00:30.405 - 00:00:32.407
?ולאן הכסף הולך 00:00:32.574 - 00:00:33.574
אנחנו חושבים שזה ?הולך למקום הנכון 00:00:33.617 - 00:00:35.337
,אם תחשוב ככה .זה יקרה 00:00:35.361 - 00:00:37.375
אבל אתה סותר !את עצמך 00:00:37.579 - 00:00:39.923
עכשיו, את רוצה לגבות את ?הספריות, עם איזה כסף 00:00:40.082 - 00:00:43.803
סטוקהולם 1982 00:00:44.961 - 00:00:48.429
!יום הולדת שמח !יום הולדת שמח 00:00:49.299 - 00:00:53.429
!יום הולדת שמח 00:00:53.595 - 00:00:57.475
!יום הולדת שמח ללנה 00:00:57.641 - 00:01:03.398
!יום הולדת שמח 00:01:03.564 - 00:01:09.992
.בואו נביא ארבע תשואות ללנה 00:01:10.153 - 00:01:12.247
בת 40, ועדיין חרמנית .כמו מתבגרת 00:01:12.447 - 00:01:15.417
!ארבע תשואות - !הידד, הידד, הידד, הידד 00:01:17.578 - 00:01:23.460