Unlock an Ad-Free Experience and Enjoy 1000 Subtitles Daily as a VIP. Join Today! x

Transcript

Text
Dobro jutro. Važno je da svi upoznamo jedni druge. 00:00:59.142 - 00:01:04.064
Voleo bih da nosite ove. 00:01:04.064 - 00:01:07.192
Ja sam slušala dva vaša predmeta ove godine. I dalje ne znate koje mi je ime? 00:01:08.819 - 00:01:14.908
Naravno da znam. - Koje je? 00:01:14.908 - 00:01:18.537
Gđice Čin... - Pročitali ste. 00:01:20.038 - 00:01:23.667
Cena postmodernizma, epistemologije, i literarnog spomena. 00:01:27.504 - 00:01:31.633
Nisam još toliko dugo čekao na odgovor od izdavača. 00:01:31.633 - 00:01:35.679
Rekao je da nije za štampu. On je to rekao? 00:01:35.679 - 00:01:38.515
Ostavite mu poruku da mi se javi. 00:01:38.515 - 00:01:42.436
Iako mislimo o njemu kao o zloj osobi i vidimo da je u... 00:01:44.313 - 00:01:48.233
mitologiji poznati uzorak, ona ga vidi kao otelotvorene vrlina. 00:01:48.233 - 00:01:53.488
Za sledeći put pročitajte Moda. Celog. 00:01:53.488 - 00:01:58.368
PAMETNI LJUDI 00:02:02.664 - 00:02:05.959
Društvo... 00:02:12.674 - 00:02:14.384
Šta to radiš? 00:02:20.641 - 00:02:22.935
Zaglavio se papir u mašini. 00:02:27.689 - 00:02:31.860
Zar nisi srećan šta vidiš svog brata, Lorense? 00:02:31.902 - 00:02:34.238
Usvojenog brata. 00:02:34.238 - 00:02:36.406
Kako ide prodaja noževa? Ili aluminijumski pokrivači. Kako ide? 00:02:37.991 - 00:02:43.247
Karte za pozive. To je nova linija. Nudi... 00:02:43.247 - 00:02:46.792
Svakakve nove poslove, domaće i strane. Dodali smo malu naciju iz Haitija. 00:02:46.792 - 00:02:52.422