Unlock an Ad-Free Experience and Enjoy 1000 Subtitles Daily as a VIP. Join Today! x

Movie rating
723771 votes

Black Panther Movie

Long live the king.

Når unge kong T'Challa trekkes inn i en konflikt med en gammel fiende som setter hjemlandet Wakanda og hele verden i fare, må han bruke Black Panthers fulle kraft til å redde dem. themoviedb

  • Interesting links

Release name