Unlock an Ad-Free Experience and Enjoy 1000 Subtitles Daily as a VIP. Join Today! x

Movie rating
113492 votes

Daybreakers Movie

In 2019, The Most Precious Natural Resource... Is Us.

Året er 2019. En epedemi har transformert nesten alle mennesker til vampyrer. Etterspørselen etter blod er enorm, og den dominerende rasen kjemper for overlevelse. Forskeren Edward (Ethan Hawke), som sympatiserer med menneskene og livnærer seg utelukkende på dyreblod, jobber på spreng for å lage et brukbart substitutt for blod. themoviedb

  • Backdrops

  • Interesting links

Subtitles

Rate quality of subtitles (0 votes)

Fileinfo