Our extension is back up, alternatively you can now buy a VIP package directly here x

Norwegian subtitles Johan Falk 2: Våpenbrødre - transcript

Transcript

Text
JOHAN FALK VÅPENBRØDRE 00:00:31.441 - 00:00:37.321
- Da kjører de. - Det er mottatt, takk. 00:01:14.921 - 00:01:18.681
Og ha en god dag. Skjær deg ikke på noe papir. 00:01:21.561 - 00:01:25.001
Det trengs jo noen på kontoret som kan lese. 00:01:25.161 - 00:01:30.561
- Får han det siste ordet? - Man skal være snill mot de svake. 00:01:32.601 - 00:01:36.961
Hei, Egil. Bilene kjører nå. 00:01:37.121 - 00:01:39.921
De er der om ti. - Ok, jeg er klar. Ti minutter? 00:01:40.081 - 00:01:43.881
Nei, ti dager, selvfølgelig. 00:01:44.041 - 00:01:47.161
De er sendt som B-post. 00:01:47.321 - 00:01:49.881
Nordmenn. 00:01:50.041 - 00:01:51.961
- Ja, nå kommer dem. - Ok, Egil, nå er de her. 00:02:31.361 - 00:02:35.401
- Scenen er din. - Ok. 00:02:35.561 - 00:02:37.641
Ok, Johan, det var ditt tips. Hva ser du? 00:02:39.721 - 00:02:44.001
Felix og Seth Rydell, - 00:02:44.161 - 00:02:46.241
- Frank Wagner, Martin Borhulth, Viktor Eriksen og Conny Lloyd. 00:02:46.401 - 00:02:50.561
Gale-Conny. 00:02:50.721 - 00:02:52.921
Få kamera to litt nærmere. 00:03:24.761 - 00:03:28.601
23.000 pr. stykk. 00:03:30.641 - 00:03:32.641
- Vi kunne ta dem alle sammen. - Men det gjør vi ikke. 00:03:32.801 - 00:03:38.161
Det er ikke bøllene vi skal ta i dag. 00:03:38.321 - 00:03:41.241
Ja? 00:03:49.681 - 00:03:51.161