Transcript

Text
Vstávat a cvičit, kluku. 00:00:17.284 - 00:00:19.284
- Jdeme na to. - Jdeme na to. 00:00:23.808 - 00:00:27.757
Pokračuj, můj malý Supermane. 00:00:33.213 - 00:00:35.213
To je trochu moc. 00:00:37.023 - 00:00:39.805
Podělíme se. 00:00:39.807 - 00:00:41.807
Konečně. 00:01:13.921 - 00:01:15.441
1x04 – Stuck Překlad: MissLiz, Pirkus Korekce: MissLiz 00:01:19.117 - 00:01:22.062
Oxfordský slovník definuje slovo rutina 00:01:22.065 - 00:01:25.036
jako zvyk nebo vzorec chování, které se stalo monotónním 00:01:25.039 - 00:01:28.243
a neproduktivním, ale je těžké ho změnit. 00:01:28.246 - 00:01:30.676
Slovo je taky definováno jako dlouhé hluboké stopy, 00:01:30.679 - 00:01:33.684
které byly vytvořeny opakovaným projížděním vozidel. 00:01:33.687 - 00:01:37.028
Z druhé definice vyplývá určitá útěcha, 00:01:37.030 - 00:01:40.665
protože když uvíznete v brázdě, 00:01:40.667 - 00:01:43.001
můžete si být jistí, že před vámi tam uvízli i jiní. 00:01:43.003 - 00:01:45.904
Parchanti. 00:01:52.008 - 00:01:55.045
Dwayne, tady George. 00:01:55.048 - 00:01:56.304
Ti pouliční umělci hrající si na ninjy jsou zpátky. 00:01:56.307 - 00:01:58.645
Podrž tlačítko. Neslyším tě. 00:01:58.648 - 00:02:00.719
Hej! Ani hnout. 00:02:00.721 - 00:02:03.388
Ne, ne! 00:02:04.358 - 00:02:05.357