We are actively working on the VIP subscription system, if you have an opensubtitles.org VIP, or a Blink subscription that stopped working please let us know and we'll fix it right away. x

Albanian titra Fertile Ground - transcript

Transcript

Text
Përktheu:Burim Blakçori (Ebu Ammar) Ekskluzivisht për: www.t-sh.net 00:01:00.874 - 00:01:10.874
Nate? 00:01:15.675 - 00:01:16.767
Nate? 00:01:18.011 - 00:01:19.103
Emilia. 00:01:19.179 - 00:01:20.407
Nate, ata mund të jenë këtu çdo minutë. Hajde. 00:01:21.781 - 00:01:25.615
-Më pëlqen. -Nuk është bërë ende. 00:01:28.988 - 00:01:30.717
Nuk është bërë. Nuk është bërë. 00:01:30.790 - 00:01:32.018
Pra, nuk është as sallatë dhe kjo është përgjegjësia juaj. 00:01:32.092 - 00:01:35.152
-Po, ju thatë. -Jo. 00:01:35.228 - 00:01:36.752
-Ti e bëre. Po, ti e bërë. -Zot! Ju dukeni mirë. 00:01:36.830 - 00:01:39.458
Vërtetë? 00:01:39.699 - 00:01:41.223
Hej, prit. Tani, ju e dini se çfarë tha mjeku. 00:01:45.171 - 00:01:46.763
-E di? -Po. 00:01:46.840 - 00:01:47.864
Nuk ka argëtim kur ka rrezik të lartë. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. 00:01:47.941 - 00:01:51.604
Pra, kjo është vetëm një problem nëse keni ardhur. Po? 00:01:51.678 - 00:01:55.011
Urdhrat e mjekut. Nate, sallatë, ju lutem. Të lutem. 00:01:55.081 - 00:01:58.812
-Hej! -Çfarë? 00:01:58.885 - 00:02:00.682
Keni hedhur stomakun tuaj shumë.. 00:02:01.121 - 00:02:02.713
Jo. 00:02:03.389 - 00:02:04.583
Unë gjithashtu. 00:02:05.592 - 00:02:06.820
Sallatë? 00:02:09.295 - 00:02:10.455