Film reytingi
5853 ovoz

Channel Zero Tvshow

A horror anthology series inspired by “Creepypasta” online tales. themoviedb

  • Izohlovchilar

  • Backdrops

  • Qiziqarli linklar

Channel Zero subtitles for episodes from season 1