Our extension is back up, alternatively you can now buy a VIP package directly here x

Bình chọn
0 Bình chọn

Giải Cứu Guy Movie

Giải Cứu Guy - Free Guy (2021)

Original title: Free Guy

Guy - Nhân viên giao dịch ngân hàng, phát hiện anh ấy thực chất là người chơi nền trong trò chơi điện tử thế giới mở. Guy quyết định trở thành người anh hùng và viết lại câu chuyện của chính mình. Giờ đây, trong một thế giới không còn giới hạn, anh ấy quyết định trở thành người giải cứu thế giới, theo cách của chính mình.

  • Poster phim

  • Backdrops

  • Liên kết thú vị

  • Trailer

Loading...
Tên thương mại