Bình chọn
0 Bình chọn

S02E01 The Terminator's Salvation Episode

The Terminator's Salvation

Still trapped on the derelict escape pod, Raegan's fate becomes subject to a tense negotiation between Tipton and the ship's computer, Tara.

  • Poster phim

  • Backdrops

  • Liên kết thú vị

  • Trailer

Tên thương mại