Βαθμολογία ταινίας
448017 ψήφοι

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Movie

The adventure continues . . .

Set during the Cold War, the Soviets – led by sword-wielding Irina Spalko – are in search of a crystal skull which has supernatural powers related to a mystical Lost City of Gold. After being captured and then escaping from them, Indy is coerced to head to Peru at the behest of a young man whose friend – and Indy's colleague – Professor Oxley has been captured for his knowledge of the skull's whereabouts. themoviedb

  • Αφίσες

  • Backdrops

  • Σχετικοί δεσμοί

Υπότιτλοι

Βαθμολόγησε την ποιότητα των υπότιτλων (0 ψήφοι)

Πληροφορίες αρχείου