ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
2208 សំលេងឆ្នោត

The Substitute 2: School's Out Movie

When teacher Randall Thomasson is killed during a carjacking, an unexpected visitor shows up at his funeral - his estranged brother, Karl Thomasson (Treat Williams). An ex-Green Beret turned mercenary. Karl signs on as a new substitute teacher in order to investigate Randall's murder. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

ឈ្មោះចេញផ្សាយ
pl Substitute 2 - Schools Out The
419
nl substitute_2
1340
pt-BR Substitute 2 Schools Out
519
fi The.Substitute.2.Schools.Out.1998.1080p.BluRay.x265-RARBG.mp4
HD
40
sr The Substitute 2: Schools Out Blueray 1080p
HD
96
fr thesubstitute2-1cd
432
nl The Substitute 2 School Is Out
4
en The Substitute 2: Schools Out
5503
pt-BR The Substitute 2 - Schools Out (1998)DVDRip H264 [ResourceRG by bigjbrizzle1]
707
de Moerderischer.Tausch.2.1998.German.DVDRip.Retail
187