Transcript

Text
Pre mnogo vekova, u vreme izlaska crvenog meseca, 00:00:44.777 - 00:00:49.656
...naše miroljubivo selo terorisala je zver. 00:00:49.657 - 00:00:54.871
Rođena ne od čoveka, već ispljunuta... 00:00:55.937 - 00:00:58.999
...iz najvatrenijinih jama Hada (podzemnog sveta), 00:00:59.000 - 00:01:02.999
...sa zlom koje je pokretala mržnja prema muškarcima i ljubav prema ženama. 00:01:03.037 - 00:01:08.375
Njeno ime: Carmilla, kraljica vampira. 00:01:08.376 - 00:01:13.321
Niko je nije mogao poraziti, osim jednog čoveka: 00:01:13.337 - 00:01:16.456
Barona odsutnog decenijama, koji se borio u Krstašima. 00:01:16.457 - 00:01:21.866
Po svom povratku, baron je otkrio da su Carmilline žudnje... 00:01:21.896 - 00:01:25.366
...zarobile njegovu prelepu ženu, Evu, 00:01:25.367 - 00:01:28.399
...i pretvorile je u obožavateljku vagine. 00:01:28.400 - 00:01:31.316
Ne! 00:01:31.317 - 00:01:34.414
Gonjen osvetom, baron se zavetovao da će uništiti Carmillu... 00:01:34.757 - 00:01:38.715
...i osloboditi selo. 00:01:38.716 - 00:01:41.229
Iskopao je svetu Knjigu Nekrosa, 00:01:41.576 - 00:01:43.999
...gde je otkrio da je jedini način da ubije tu bezbožnu harpiju... 00:01:44.000 - 00:01:47.315
...jednom za svagda, bio da napravi sveti mač, 00:01:47.316 - 00:01:50.876
...oružje blagosloveno drevnim vavilonskim urokom... 00:01:50.877 - 00:01:55.155
...i njegovom sopstvenom krvlju. 00:01:55.156 - 00:01:58.399
Bez straha, on se sukobio sa Carmillom. 00:01:58.416 - 00:02:03.308
Ali pre nego što je baron mogao da zada fatalni udarac, 00:02:09.496 - 00:02:13.115