Transcript

Text
Да, шефе? - Къде си? 00:00:56.516 - 00:00:58.367
Точно обърнах на Гуан-миюн и скоро пристигам. 00:00:58.368 - 00:01:01.602
Момчета, време е за шоу. 00:01:06.268 - 00:01:08.583
Хиюн-так, Сан-гон покривайте входа, Джун-хо и Сан-мин заемат стълбите. 00:01:09.968 - 00:01:12.865
Този тип може да създаде проблеми, затова стойте близо един до друг. 00:01:13.168 - 00:01:16.348
Казах, че имаме нужда от подкрепление, по дяволите. 00:01:16.732 - 00:01:18.968
Събуди ли се? - Майната ти, не съм спал. 00:01:19.568 - 00:01:23.767
Два месеца дебнем. Сега е момента да приключим с нещата. 00:01:23.967 - 00:01:27.783
Той е тук. 00:02:10.867 - 00:02:12.868
Бързо. 00:02:14.687 - 00:02:16.687
Хващаме орлицата, но няма да се занимаваме с малките. 00:02:21.867 - 00:02:24.367
Действайте, когато започнат да се хранят. 00:02:24.467 - 00:02:26.667
Ало. 00:02:29.967 - 00:02:32.167
Храната е прекарана. 00:02:44.167 - 00:02:46.167
Сър, не трябва да правите това. Да тръгваме! 00:02:46.667 - 00:02:48.722
Мръсен кучи... Стой на място! Не мърдай скапаняк. 00:02:48.723 - 00:02:52.377
Да, взех я. 00:03:00.166 - 00:03:02.167
Да, сър, веднага тръгвам. 00:03:02.202 - 00:03:04.267
Той се движи. 00:03:36.507 - 00:03:38.572
Сега какво? 00:03:39.166 - 00:03:41.166
Сигурен ли си, че стана смяната? - Видях го! 00:03:41.316 - 00:03:44.156