Transcript

Text
Torec מצוות BuildHome סונכרן ע"י Www.Torec.Net בלעדית לאתר 00:00:07.417 - 00:00:11.417
:תורגם ע"י Real_Me Www.Torec.Net הורד מאתר 00:00:12.418 - 00:00:20.174
- מ ח ו ץ ל מ י ם - 00:00:45.288 - 00:00:49.952
.הי, זו קיילי" ".השאירו הודעה 00:01:16.241 - 00:01:18.868
.קיילי, זו אני ?מה קורה 00:01:19.160 - 00:01:21.371
.השארתי כבר 3 הודעות ?אמרתי מצטערת, לא 00:01:21.663 - 00:01:24.874
.את מכירה אותי !הייתי מעוצבנת 00:01:24.874 - 00:01:27.544
,תתקשרי חזרה !יא כלבה 00:01:27.544 - 00:01:29.587
?טיילר, מה את עושה 00:02:08.710 - 00:02:10.170
כמו מה ?זה נראה לך 00:02:11.129 - 00:02:13.047
!עופי מפה, מיה !קיילי לא פה 00:02:13.506 - 00:02:15.466
תוכל להעביר ?לקיילי הודעה ממני 00:02:19.512 - 00:02:21.848
תגיד לה שאני חושבת !שאבא שלה הוא בן-זונה 00:02:22.682 - 00:02:25.101
יום אחד אני !אעשה אותך, מיה 00:02:25.935 - 00:02:27.687
!בחלומות המזויינים ש'ך 00:02:27.979 - 00:02:29.898
# אתה חיכית # # כל כך הרבה זמן # 00:03:01.471 - 00:03:03.848
# אני כאן לענות # # לקריאה שלך # 00:03:04.140 - 00:03:06.476
# אני יודעת שלא # # הייתי צריכה # 00:03:07.143 - 00:03:09.145
# להניח לך לחכות כלל # 00:03:09.437 - 00:03:11.523
# הייתי כל כך עסוקה # 00:03:12.023 - 00:03:13.942
# אבל חשבתי על מה # # שארצה לעשות אתך # 00:03:14.067 - 00:03:18.279