Transcript

Text
Zdá sa, že Nemci majú veľmi blízko k výrobe atómovej bomby 00:00:00.180 - 00:00:02.616
Nemáme inú možnosť, než obsadiť Bringle Sands, 00:00:02.642 - 00:00:05.056
ukradnúť, čo sa dá a zvyšok sabotovať 00:00:05.082 - 00:00:07.183
Chcete, aby som odniesol kráľa do Bringle Sands? 00:00:07.308 - 00:00:09.376
Americké lietadlo odnesie jeho Veličenstvo do Ark Royalu 00:00:09.489 - 00:00:12.494
ale len vtedy, ak sa tam kráľ dostaví načas 00:00:12.520 - 00:00:15.468
Toto sú atómové výpočty 00:00:15.617 - 00:00:17.377
Odfotografoval ich Spode 00:00:17.697 - 00:00:19.359
S tebou sa bezpečnejšie dostanú do Ameriky 00:00:19.507 - 00:00:21.894
Bernard Staines je mŕtvy. Umučený na smrť, ako vidím 00:00:22.027 - 00:00:25.312
Čo by sme mali robiť? Ak sa pri mučení preriekol? 00:00:25.338 - 00:00:28.130
Chcem aby ste boli pripravení 00:00:28.156 - 00:00:29.345
na útek, akonáhle k Vám privediem Barbaru Bargovú 00:00:29.371 - 00:00:31.567
Takže Harry má pravdu. Máš niečo za lubom 00:00:31.593 - 00:00:34.487
Máte tie mapy ktoré som vyžadoval? Iste, pane! 00:00:34.513 - 00:00:37.875
Tak môžeme hneď vyraziť. 00:00:38.531 - 00:00:39.791
Budete zajtra pripravení? 00:00:40.110 - 00:00:42.090
- Na Modrú vestu? - Áno. 00:00:42.116 - 00:00:44.285
Do nemocnice prídete zozadu, Bude vás tam čakať sanitka. 00:00:44.854 - 00:00:48.763
Tentokrát Vám pomôže armáda. 00:00:49.074 - 00:00:51.683
Barbara? 00:00:55.289 - 00:00:56.543