Transcript

Text
- Мисля, че просто ще ... - Добре. 00:01:52.738 - 00:01:54.832
Имаш ли евро? 00:02:06.627 - 00:02:08.755
- Имам ли евро? 00:02:08.837 - 00:02:10.885
Не започвай пак. 00:02:11.048 - 00:02:13.142
Ти никога не губиш нищо. 00:02:14.134 - 00:02:16.102
Теб ще загубя в тази минутата. 00:02:16.178 - 00:02:18.476
Уважаеми дами и господа, 00:02:22.434 - 00:02:23.481
може да закупите билети за метрото. Благодаря ви! 00:02:23.560 - 00:02:27.315
... от нашия павилион за шест и 13, 00:02:27.397 - 00:02:30.321
да се насладите на Париж и музеите ... 00:02:30.400 - 00:02:33.574
Извинете, мосю. 00:02:33.654 - 00:02:35.247
Също правим отстъпка ... 00:02:35.322 - 00:02:36.762
УИКЕНД В ПАРИЖ 00:02:37.265 - 00:02:41.665
Точно от това имам нужда. Не можем ли да обядваме веднага? 00:02:45.666 - 00:02:48.886
- Гладен ли си? - Изтощен съм. 00:02:49.002 - 00:02:51.846
Обичам играта с изтощени мъже. 00:02:51.922 - 00:02:54.016
Улица "Мирха". 00:03:04.476 - 00:03:05.602
Това е Шато Руж. Почти стигнахме. 00:03:05.686 - 00:03:08.781
- Ах, Монмартър. - Ах. 00:03:10.816 - 00:03:12.864
Благодаря! 00:03:13.443 - 00:03:15.241
Всичко е перфектно. 00:03:15.696 - 00:03:17.949