Hungarian felirat Titkok könyvtára - A szent lándzsa küldetés - transcript

Transcript

Text
a főszerepben 00:00:16.167 - 00:00:19.000
A TITKOK KÖNYVTÁRA - a szent lándzsa küldetés 00:00:24.327 - 00:00:27.160
Ezeknek a hierogIifáknak nem taIáIom a megfejtését. 00:00:32.447 - 00:00:35.723
Mert a negyedik dinasztiánáI keresed. 00:00:37.207 - 00:00:40.040
Pedig ez egy harmadik dinasztiábóI származó írás heIyi váItozata. 00:00:41.647 - 00:00:46.323
´´És e kövek áItaI megidézzük az istenek hataImas erejét.´´ 00:00:48.727 - 00:00:52.640
Lassabban, Iassabban! 00:00:52.727 - 00:00:54.319
SzabáIyos kocka minden egyes szinten. 00:00:54.487 - 00:00:56.125
A faIszerkezet hibaszázaIéka kevesebb, mint 1 tized. 00:00:57.407 - 00:01:01.605
NapóIeon szavaivaI éIve: 00:01:02.767 - 00:01:04.837
4000 éven keresztüI a FöId Iegmagasabb épüIete voIt, csak 100 éve tudták feIüImúIni. 00:01:08.527 - 00:01:13.681
Nézzétek meg ezeket a támfaIakat! zene; 00:01:19.687 - 00:01:22.201
Ha az egyik kő csak 1 cm-t is eImozduIna, 00:01:22.847 - 00:01:26.044
az egész piramis kártyavárként omIana össze. 00:01:27.567 - 00:01:30.843
Vajon hogy csináIták? Honnan ismerte ez a primitív nép 00:01:35.287 - 00:01:41.442
a számoIás tudományát, a trigonometria 00:01:41.567 - 00:01:46.322
szabáIyait vagy az integráIszámítást? Sok évszázaddaI meghaIadták a korukat. 00:01:47.047 - 00:01:52.838
A váIasz: nem törődtek saját korIátaikkaI, 00:01:58.087 - 00:02:03.445
az égiek segedeIméveI éIetre hívták a múzsát... 00:02:04.927 - 00:02:09.125
írta;; 00:02:09.167 - 00:02:10.486
...és megaIkották azt, amit méItán nevezünk 00:02:10.527 - 00:02:13.121