Transcript

Text
www.titlovi.com 00:00:08.510 - 00:00:12.510
Pošto je osujetio atentat na Staljina, 00:00:15.510 - 00:00:18.249
NKVD na okupiranu teritoriju da pronađe diverzantski centar Abvera, 00:00:18.350 - 00:00:22.279
šalje odred kapetana Kočubeja. 00:00:22.379 - 00:00:25.274
Pri prelasku linije fronta, gine polovina sastava jedinice. 00:00:25.374 - 00:00:28.956
Ostali se probijaju do sela Čapajevka, gde Kočubej izvršava naređenje 00:00:29.056 - 00:00:33.191
i sprovodi akciju odmazde nad građanima koji su prešli na stranu neprijatelja. 00:00:33.291 - 00:00:37.516
Kočubeju se pridružuje i begunac od zakona čiji su ljudi zarobljeni u selu. 00:00:37.616 - 00:00:42.559
Zanima me, da udružim interese s vašim i možda pomognem prijateljima. 00:00:42.659 - 00:00:48.969
Na svadbi kod Fomiča, odred Kočubeja uništava policajce 00:00:49.320 - 00:00:52.877
i oslobađa zarobljene prijatelje Sedokosog. 00:00:52.977 - 00:00:56.210
Zinaida Stepanovna, seoski starešina i agent pukovnika Plužnikova 00:00:56.310 - 00:01:00.228
obaveštava Kočubeja da se na stanici nalaze vagoni s ljudima. 00:01:00.328 - 00:01:03.889
...dovode sve koji imaju rođake u partiji ili u armiji. 00:01:04.087 - 00:01:06.575
Vagoni stoje već drugi dan. Govore da ih odvoze u Nemačku. 00:01:06.675 - 00:01:10.477
U Moskvi, istražitelj Serov, ispituje pukovnika Aljohina. 00:01:10.577 - 00:01:14.170
Otrov deluje trenutno,ne bi stigao ni da otvori vilicu. A njemu je čeljust visila. 00:01:14.270 - 00:01:18.981
Šta hoćete da kažete? - Prvo su ga ubili, 00:01:19.081 - 00:01:22.089
a posle su mu smestili tu ampulu. 00:01:22.189 - 00:01:25.085
To potvrđuje tvrdnju o postojanju izdajnika u IV upravi NKVD-a. 00:01:25.185 - 00:01:29.427
ODRED -četvrta epizoda- 00:01:31.743 - 00:01:37.654