Transcript

Text
Grčka. 00:00:53.520 - 00:00:54.748
Ljudi ovdje dolaze sa svih strana 00:00:56.990 - 00:00:59.515
gledati drevne ruševine. 00:01:02.228 - 00:01:04.196
Uživati u povijesti. 00:01:06.833 - 00:01:08.767
Da budu dio rodnog mjesta civilizacije. 00:01:11.004 - 00:01:14.804
Ljudi se ponovno povežu sa svojom dušom. 00:01:16.643 - 00:01:19.942
Da pronađu svoj "mojo". 00:01:21.014 - 00:01:23.039
U Grčkoj, to se zove "kefi", 00:01:28.154 - 00:01:30.384
što znači "strast, radost, duh." 00:01:30.557 - 00:01:35.324
Već kasnim! 00:01:38.832 - 00:01:39.958
Doviđenja, Janaki. 00:01:41.234 - 00:01:42.792
Za nedjelju dana. Prozor se opet zaglavio. 00:01:44.070 - 00:01:47.039
Bravo. Gdje je stanarina? -Ostavila sam je na "pultu". 00:01:47.140 - 00:01:50.303
Ja volim ljepotu i arhitekturu drevne Grčke. 00:01:57.650 - 00:02:02.110
Ali život u modernoj Grčkoj može biti frustrirajući. 00:02:03.389 - 00:02:06.187
Nekada se stvari odvijaju brzo. 00:02:07.393 - 00:02:09.418
Najčešće, 00:02:11.464 - 00:02:12.954
ne baš tako brzo. 00:02:15.768 - 00:02:17.292
Došla sam ovdje prije godinu dana predavati na Atenskom fakultetu. 00:02:17.937 - 00:02:20.997
Zbog recesije su me otpustili. Zato sada, za sada, 00:02:21.107 - 00:02:25.669
radim u Panglos Tursu. 00:02:26.446 - 00:02:28.414