امتیاز فیلم
5853 رأی‌ها

Channel Zero Tvshow

A horror anthology series inspired by “Creepypasta” online tales. themoviedb

  • پوسترها

  • Backdrops

  • لینک‌های جالب

Channel Zero subtitles for episodes from season 1